Regler/vedtægter Motionscenteret


§ 1 Navn og Hjemsted
       
        Foreningens navn: Danish Crown Motionscenter af 1998

        Kluppens hjemsted: Nordjysk Luftteknik, Tranåsvej 14- 9300 Sæby
       
        Motionscenteret er stiftet den 15/02 1998


§ 2 Motionscenterets målsætning

        Motionscenteret formål er gennem arbejdspladsen og familien, at stimulere interessen for
        idræt og motion, samt at fremme det kammeratlige samvær medlemmerne i mellem.

§ 3   Optagelse

        Som medlem kan der optages alle der er ansat på virksomheden Danish Crown Sæby.
        Som nøgle til bygningen benyttes sygesikringsbeviset for alle medlemmer.
        Medlemskabet ophører automatisk når medlemmet fratræder sin stilling.

§ 3 Stk.2

        Medlemmer tilmeldt gennem DC Sæby, kan benytte sig af en " husstands tilmeldelse" dvs.
        han/hun kan medbringe hjemmeboende familiemedlemmer.
        Hvert medlem af familien er registret på medlemskortet.
        DER ER INGEN ADGANG FOR PERSONER UNDER 16 ÅR.

§ 4   Kontingent

        Medlemskabet er bindende i 26 uger fra indmeldelsesdatoen. (Alle har dog ret til en gratis
        prøvetur).
        Der betales 25,00 kr. om ugen pr. menig medlem - 40,00 kr. om ugen for en
        husstandstilmelding (se §3, stk. 2)
        En husstandstilmelding gælder for 2 personer, derefter betales 15,00 kr. pr. person.
        MAN SKAL VÆRE MEDLEM AF DC FIRMASPORT som koster en 2 kr. om ugen

 • Man må IKKE tage IKKE medlemmer med i centeret.
  Hvis dette sker, medfører dette ØJEBLIKKELIG BORTVISNING
  af såvel medlemmer som ikke medlemmer. Kontingent refunderes ikke.
   

 • Sygesikringskort bedes vist på forlangende.
   

 • Det er kun tilladt at bruge INDENDØRS sko i centeret, og disse må KUN bruges indendørs
   

 • HUSK håndklæde til at aftørre maskinerne. Hvis du har svedt meget brug sprayflasken og tør efter.
   

 • RYD op efter dig. Sæt håndvægte på plads efter brug,smid papir mv. i affaldsspanden.
   

 • Rygning forbudt i centeret
   

 • Opsatte skilte i motionscenteret bedes efterlevet.
   

 • Tænk på dine omgivelser, når du spiller musik i motionscenteret. Husk at slukke for anlægget, når du går.
  Ved brug af tv-skærme, skal det respekteres, hvis en af instruktørerne skal bruge skærmene til deres hold.
   

 • Brug af sol, der må max tages en gang sol pr. dag,og dette er kun for medlemmer af centeret
   

 • Hvis man ikke får sit medlemskab efter de 6 måneder til motionscenteret fornyet, kan man ikke regne med at kunne blive medlem af motionscenteret igen, før der er ledige pladser i centeret.
   

 • Motionscenteret er videoovervåget.
   

 • Ved indtagning/opbevaring af euforiserende stoffer steroider/anabolske steroider samt diverse kosttilskud o. lign. i motionscenteret, medfører dette bortvisning i motionscenteret samt karantæne i 2 år.

  Ved brud på husregler, kan det medføre karantæne