Bestyrelse


 

 
 

Formand: Erik Sindt

 
 

dcfirmasport@outlook.dk

 

 

Kasser: Atli Jacobsen

 

Sekretær: Dennis Sørensen

   

 

Bestyrelsesmedlem: Mette Lynge Pedersen

 

Bestyrelsesmedlem: Nicolaj Jensen

 Første Suppliant:  Marianne Kristensen   Anden suppliant: Steen Gøje Andersen
 Revisor: Dennis Sørensen. Revisor Suppliant: Marianne Kristensen.